vetenskap

Gödels ofullständighetsteorem

“Skolverket följer inte skollagen” hävdar Lennart Holmbom och Mats Selander i en debattartikel i Dagen. De menar att undervisningen om universums och livets uppkomst inte vilar på vetenskaplig grund, som den enligt lagen ska göra. Holmbom och Selander att förstås rätt.

Det kan vara värt att påminna om Gödels ofullständighetsteorem som redan i början av 1930-talet slog fast att ingenting som det går att dra en cirekl runt kan förklara sig själv utan att hänvisa till något utanför cirkeln – någon som du måste anta men inte kan bevisa. 

Detta har stor relevans när vi diskuterar bl.a. just universums uppkomst. Eftersom universum är logiskt och matematiskt gäller ofullständigheten det också. Det har en orsak utanför sig självt. Gödels teorem bevisar inte att Gud existerar eller att han skapade universum, men det bevisar att för att kunna konstruera en rationell, vetenskaplig modell av universum, är en tro på Gud inte bara 100% logisk — det är helt nödvändigt.

Risken med att förlita sig på vetenskap

Det är alltid riskabelt att förlita sig alltför mycket på vetenskap. Många kramar krampaktig fast vid en vetenskaplig teori  – i synnerhet ateister och evolutionister — för att hävda sin ståndpunkt. Vi kristna behöver inte göra det. Vi har vår tro.

Risken med att förlita sig på vetenskap och grunda sin världs bild på den fick vi ett bevis på nyligen. Forskare har hittat en 1,8 miljoner år gammal skalle som kan bevisa att människans förfäder var av en och samma ras. Det kastar omkull alla gamla teorier om flera olika raser. Och vi kristna (ja, de flesta av oss, om Antje Jackélen tror på Skepelseberättelsen vet jag inte) har fått vår föreställning bevisad – igen!

Dagen skriver om detta: Banbrytande fynd kan skriva om historien om människans ursprung