En undersökning visar att en av tre föräldrar till barn upp till 17 år i Stockholm säger att deras barn klagat på föräldrarnas användning av mobiltelefoner. Dagis i Stockholm larmar också om att ständigt koll på mobilen stör samspelet med barnen. Dagispersonalen har märkt hur föräldrar använder mobilen när de hämtar sina barn och även när de är där och ska leka.

Det här visar att mobilen förlorat sin roll som ett viktigt redskap och istället tagit kontrollen över människors liv. Många har blivit mobilslavar. Det är tragiskt.

Elisabeths Sandlund konstaterar i en ledare i Dagen att “precis som när det handlar om alkoholmissbruk kan det bli barnen som drabbas hårdast när föräldrarna inte kan släppa manicken som ger kontinuerlig tillgång till inhämtning och utbyte av information och, inte minst, underhållning.”

För det handlar sällan om något viktigt. Det handlar om att kolla de senaste uppdateringarna på Facebook eller spela ett spel istället för att umgås med människor av kött och blod.

Vi lever i en förströelsekultur där människor har mindre koncentrationsförmåga än ett knott.

Lösningen? Mobilfasta. Regelbunden fasta ökar vår förmåga till självbehärskning. Genom att avstå från något under en tid bevisar vi för oss själva att det går alldeles utan det som vi upplever som oumbärligt. Det må vara godis, TV eller – smartphones. Och efter fastan konsumerar vi mindre av det.

Jag har en strikt elektronikfasta på söndagar – ingen mobil, ingen Ipad, ingen dator, ingen TV.

Två boktips som berör det här ämnet:

Det händer när du vilar av Tomas Sjödin

Guldet blev till sand av Per Ewert

Patrik Öbrink