1864 skedde något som mer än kanske något annat i svensk historia hat förbättrat kvinnornas situation – näringsfriheten. Genom denna fick alla starta och driva företag inom de flesta branscher. Det gynnade inte minst kvinnorna, som tidigare haft begränsade möjligheter att försörja sig själva. Det finns många exempel på driftiga kvinnor som byggde upp framgångsrika rörelser. Jag som är från Gävle tänker jag först på Wilhelmina Skogh, som byggde ett litet imperium av hotell i mellersta Sverige – med början i Storvik i Gästrikland.

Näringsfriheten firar alltså 150 år i år och trots den stora tystnaden i de stora medierna så sker det faktiskt en del jubileumsaktiviteter. Centrum för Näringslivshistoria står bakom de flesta, bl.a. en omröstning om tidernas entreprenör i samarbete med Svenska Dagbladet (Ingvar Kamprad vann) om en TV-serie på Axess TV.

Det finns många som vill kalla sig feminister i Sverige. De borde uppmärksamma hur förordningen om näringsfrihet 1864 är den största feministiska revolutionen i vårt lands historia.