Det besvara Anders Piltz i sin krönika i Dagen: Guds rike är en upp- och nedvänd värld

“Ett helgon är ingen dyster fakir utan en person som utstrålar Kristi glädje i den helige Ande.”, skriver Piltz. Det handlar om en person som “levt sitt kristna liv utan krångel, med lätthet och inre glädje.” Och som gjort det även under mycket svåra yttre omständigheter och umbäranden.

Helgon ska vara våra förebilder, personer som vi kan göra till våra egna föredömen i att leva som kristna i vardagen. Det är inte lätt, men alla helgon visar att det är fullt möjligt.

Piltz skriver: “Utmaningen är att bevara sin skuldlöshet, att aldrig medvetet bryta mot något av Guds bud, att bära lidanden och prövningar i tålamod, kärlek och bevarat hopp, oförvillat av känslolivets nycker.”

På fredag firar vi Allhelgonadagen. Då tycker jag att vi ska tänka på alla de människor som tagit sitt kors och följt Jesus Kristus och göra dem till våra egna föredömen i vardagen.