Kristna Värdepartiet

En barnfientlig politik

Det bedrivs en barnfientlig politik i Sverige. Och det kan bli ännu värre efter valet.

I vårt land råder det upp-och-ner-vända världen när det gäller synen på barn och föräldraskap. Istället för att sätta barnens behov och i första rummet låter vi politikerna sätta andra intressen före. Det handlar i grunden om ideologi.

Vuxna anses har rätt till barn. Barnens rättigheter är det, vackra ord från politiker till trots, lite si och så med. I synnerhet deras rätt till två föräldrar. Det råder ingen tvekan om att barn i allmänhet mår bäst av att växa upp i en kärnfamilj med en mamma och en pappa. Så om det inte vore illa nog att samkönade par får adoptera barn, finns det politiska partier som vill eliminera mamman eller pappan genom lagstiftning. Genom surrogatmödraskap, adoptionsrätt för ensamstående och könsneutral föräldrapresumtion (som t.ex. gör automatiskt två lesbiska kvinnor till mammor till ett barn som kommit till genom insemination). Det här handlar inte om att sätta barnens behov och rättigheter först. Det handlar om ideologi och en snedvriden syn på vad som är rätt och vad som är fel.

Vi i Kristna Värdepartiet sätter barnen i första rummet – i praktisk politik, inte bara vackra ord. Därför vill vi återinföra den gamla äktenskapsbalken där äktenskapet ses som ett förbund mellan en man och en kvinna. Därför vill vi inte att samkönade par eller ensamstående ska få adoptera. Och därför säger vi nej till surrogatmödraskap och könsneutral föräldrapresumtion.

Publicerad i Arbetarbladet: Sveriges politik är barnfientlig och Dalarnas Tidningar

Alla barn har rätt att leva – förbjud abort!

Alla åtta riksdagspartier har en fruktansvärd människosyn. Inget av dess partier står upp för det okränkbara människovärdet, inte ens KD eller SD. De tycker att det är helt okej att närmare 40 000 människoliv skövlas genom abort i vårt land varje år. KD, som när partiet hette KDS ville förbjuda abort, har kapitulerat helt och övergett den traditionella kristna människosynen. SD vill förvisso sänka gränsen till 12 veckor, men eftersom de flesta aborter redan begås före det så kommer många barn aldrig få leva även om SD får något inflytande över politiken.

I riksdagsvalet finns det bara ett parti som står upp för de ofödda barnens rätt till och vill förbjuda abort – Kristna Värdepartiet. Om du vill sätta stopp släckandet av människoliv ska du rösta på oss.

Publicerad i Länstidningen Östersund: Värna de ofödda och Arbetarbladet: Vi vill förbjuda abort och Dalarnas Tidningar: En fruktansvärd människosyn

Kristna Värdepartiet: Kunskap, trygghet och disciplin i skolan!

Kunskap, trygghet och disciplin i skolan!

Nu är det dags för skolstart. Tusentas små pojkar och flickor med nyinköpta ryggsäckar knallar i dagarna iväg mot sitt livs första skoldag. Hur kommer de tio åren som ligger framför dem att te sig för dem? Kommer de att motsvara de förväntningar som förhoppningsvis finns i deras hjärtan?

Vi känner alla till att prognosen i många fall inte är särskilt god. Den svenska skolan befinner sig i kunskapsmässig och moralisk kris. Utvecklingen har sin grund i att felaktiga romantiserande idéer om människan, om hennes uppfostran, undervisning och lärande, har slagit rot och brett ut sig i den akademiska och politiska världen. Vi vill att sunt förnuft ska återvända till svensk skoldebatt.

Kunskap

Den svenska skolan behöver mer lärarledd undervisning, färre grupparbeten, mindre egen ”forskning”.
Inlärning kräver självbehärskning, ansträngning, repetition. Det finns inga genvägar, och vi gör barnen en björntjänst om vi låter dem tro det.
En socialistisk idé som i mycket format skolan är att alla elever har rätt att lyckas. Detta ställer helt orimliga krav på lärarna och ingjuter orealistiska förväntningar hos eleverna. Lärarna ska alltmer tjäna som tjänstefolk åt eleverna och vända ut och in på sig själva för att pressa omotiverade elever – eller elever som helt enkelt saknar relevanta baskunskaper – genom systemet. Det finns ingen rättighet att lyckas. Däremot ska alla ha möjligheten.

Trygghet och disciplin

Den svenska skolan lider av allvarliga disciplinproblem. Med förskönande omskrivningar försöker ansvariga dölja problematiken och så rullar det hela vidare. Men det är befängt att tro att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i en miljö där mobiler ringer, klasskompisar tjattrar och folk springer ut och in i klassrummet. Det är orättfärdigt att placera barn i en arbetsmiljö som vuxna aldrig skulle acceptera.

Elevernas trygghet hör också intimt samman med disciplinfrågan. I en stökig skolmiljö där läraren varken har överblick eller auktoritet lämnas fältet fritt för trakasserier barnen emellan. Mobbarens beteende ska inte ursäktas och bortförklaras, utan möta vuxenauktoritet som sätter fasta och bestämda gränser. Annars lär sig eleverna att det är den starkes rätt som gäller och de svagare fostras till hopplöshet.

Vi vill att lärarna ska återfå sin auktoritet – den auktoritet som alla goda lärare i alla tider använt för att hjälpa och stötta sina elever. Det ska vara fullkomligt klart för alla parter vad som gäller. Det är inte ett pedagogiskt misslyckande att som lärare tvingas ta till olika sanktioner – det kan tvärtom vara en pedagogisk skyldighet. Och då skall inte lärarna vara rädda för att bli anmälda för att ha ”kränkt” de saboterande eleverna.

Med kunskap, trygghet och disciplin som ledstjärnor kan vi få den skola som både barn, föräldrar och lärare längtar efter. Då kommer dagens 6-årsklassare att gå ut nian som trygga och glada ungdomar, kunskapsmässigt och socialt rustade för livet utanför skolans väggar.

Lars Borgström, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet, skolpolitiksansvarig

André Juthe, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet

Annette Westöö, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet

Vi måste återgå till den gamla äktenskapsbalken – innan det är för sent!

När äktenskapsbalken gjordes könsneutral och öppnade för homoäktenskap var vi många som varnade om att det bara var första steget. För om en av begränsningarna – att äktenskap bara kan ingås mellan en kvinna och en man – kunde tas bort, så är steget inte långt till att ta bort andra begränsningar. Varför är det t.ex. inte tillåtet att ingå äktenskap med fler än en person?

Det finns starka politiska krafter som vill skrota äktenskapet och ge lagskydd för alla typer av samlevnadsformer. Det här är en mycket farlig utveckling, i synnerhet för våra barn, som en majoritet av riksdagsledamöterna satte igång 2009. Det enda sättet att stoppa detta förfall är att återgå till den gamla lagen som begränsar äktenskapet till ett förbund mellan en man och en kvinna.

Att ingå äktenskap är ingen mänsklig rättighet. Det handlar inte om människors lika värde. Alla har samma värde, oavsett om man är gift eller inte. Äktenskapsbalkens syfte är att skapa en trygghet och stabilitet för barnen i relation till sina föräldrar.

Vi i Kristna Värdepartiet står upp för det traditionella äktenskapet och kärnfamiljen, som är allra bäst för både barn och föräldrar. Därför vill vi riva upp den nya äktenskapsbalken och återgå till den gamla lagstiftningen. Vi vill också avskaffa alla särlagstiftningar såsom samboskap och partnerskap. Alla som inte är gifta kan istället ingå civilrättsliga avtal.

Publicerad i Dagbladet: Vi måste återgå till den gamla äktenskapsbalken

Gefle Dagblad: Återgå till den gamla äktenskapsbalken

Kristna Värdepartiet – valfilm

“KD skall vara ett tolvprocentsparti”

“KD skall vara ett tolvprocentsparti”, säger riksdagsmannen Roland Utbult till tidningen Inblick. Kristdemokraterna kan få 12 procent i valet – det har de fått tidigare, på den tiden då partiet hade en tydligare profil än de har idag – men då kräver det att partiet visar tydligt vad de står för.

Det finns underlag för ett värdekonservativt parti Sverige. Just nu är det Kristna Värdepartiet. Det skulle kunna vara KD, precis som de var en gång i tiden. Tyvärr tror jag inte att det sker innan valet i höst. Därför kan KD heller inte få min röst, hur mycket jag än vill hålla S, V och MP borta från regeringsmakten.

Om det inte händer något dramatiskt fram till valet kommer min röst gå till Kristna Värdepartiet.

Redo för valet!

Nu är Kristna Värdepartiet redo för valet.

Målets har nåtts – med råge!

Det har förekommit skadeglada kommentarer kring Kristna Värdepartiets svårigheter att samla in 1500 namnunderskrifter till valet i höst, bl.a. i Dagen och Inblick. I grunden handlar det väl kanske om rädsla över KD:s överlevnad. Nu har KVP i alla fall fått in de namn som behövs för registrering – och det med råge. Hittills har 1700 namnunderskrifter kommit in.

Det här rapporteras i bl.a. Dagen och Världen Idag.

Samtidigt växer partiet sakta men säkert. 4-5 nya medlemmar ansluter sig varje dag och totalt är vi nu cirka 170 medlemmar. Och arbetet med ett fullständigt partiprogram pågår redan.

Så skriver Kristna Värdepartiet i ett pressmeddelande:

Till valet i höst har Sverige nu fått en nytt parti att ordentligt räkna med – Kristna Värdepartiet, som står upp för människovärdet och att det gäller från befruktningen.

Efter bara drygt en månads insamling av stödnamn för registrering vid Valmyndigheten nåddes målet med råge redan tisdag eftermiddag 11 februari. Då hade det kommit in ca 1600 namn – det krävs 1500. Nu är antalet över 1700.

– Listor med namn fortsätter att komma in. Det har varit fantastiskt att vara med om engagemanget runt om i landet, säjer partiets ordförande Per Kronlid, Järfälla.

– Vi har stått på offentliga platser, vid någon tunnelbaneuppgång och utanför några kyrkor, men flest namn har kommit in genom engagerade personers egna vänner. En av de ivrigaste värvarna av namn är en tjej i Göteborg.

Nu kör partiet på för fullt med att utveckla sitt partiprogram. Partiet bildades så sent som 4 januari runt hjärtefrågan oföddas människovärde och därmed mot aborter, och det lägger fokus på barn och familj. Bit för bit ska partiprogrammet utvecklas under våren. En partikongress är planerad till senvåren när medlemskåren har blivit mer omfattande. I snitt ansluter sig 4-5 nya medlemmar per dag och partiet är nu uppe i 170 medlemmar. Det är 400 medlemmar i Facebook-gruppen.

Listorna med namn har lämnats in till notarius publicus för intyg om antalet stödnamn. Därmed blir inte namnen offentliga vid registreringen hos Valmyndigheten.

Registrering av ett parti vid Valmyndigheten innebär skydd för partinamnet och flera andra fördelar.

Varför rösta på Kristna Värdepartiet?

Sara Fredestad, som driver bokförlaget Catholica har skrivit en läsvärd debattartikel i Världen Idag: Därför röstar jag på Kristna Värdepartiet (ej online).

Fredestad spekulerar om hur KD-ledningen med Göran Hägglund i spetsen resonerat kring oss värdekonservativa väljare, att de ställt sig frågan “Till vem skulle de gå?”.

Fredestad svarar:

“För egen del säger jag nu: ‘Till Kristna Värdepartiet*. Detta trots att jag normalt inte skulle rösta på ett enfrågeparti, och detta trots att KV inte har en chans att komma in i riksdagen. Detta för att det ska stå klart för Göran Hägglund när KD åker ur riksdagen VARFÖR detta händer. Inte för att stödrösterna varit för f, inte för att man misslyckats tvätta bort den kristdemokratiska profilen, utan för att KD slutat vara relevanta för sina kärnväljare. Antalet röster på KV ska tala sitt tydliga språk: så här många röster har ni gått miste om för att ni svikit era ideal.”

Jag håller inte med om att KVP är ett enfrågeparti. Även om abortfrågan är den mest framträdande så har partiet ett brett program som vilar på kristen värdegrund. Dessutom pågår just nu arbete att ta fram program för de olika politiska områdena. Jag tror faktiskt heller inte att KD åker ur riksdagen i årets val. Men i övrigt håller jag med i hennes analys.

Patrik Öbrink

 

 

 

Därför behövs Kristna Värdepartiet

Jag ser Kristna Värdepartiet som en gudasänd gåva. Hade inte de dykt upp så hade jag med största sannolikhet inte röstat alls i hösten riksdagsval. Jag är nog inte ensam. Sverige behöver ett parti som står för traditionella kristna värderingar och värnar om de ofödda barnens rätt till liv. Det behövs ett parti som menar allvar när man pratar om familjens och civilsamhällets betydelse i samhället. KD har övergett allt det. Därför behövs Kristna Värdepartiet.

Grundarna skriver om det i Dagen: Stolt svart-vita i frågor som rör människovärdet

Ska bli intressant om partiet lyckas locka över någon KD-profil. Troligen inte före valet. Men kanske efter …