israel

Mer våld att vänta

Den rödgröna minoritetsregeringens erkännande av Palestina är ett stort bakslag för fredsprocessen. Historien talar sitt tydliga språk: Det palestinska självstyret har inneburit ökad våld och ökad terror. Inget tyder på att ett självständigt Palestina skulle innebära ökat lugn och ökad fred. Tvärtom. Ett erkännande legitimerar Hamas vålds- och terrorhandlingar. Det ger signalen att det är helt okej att skjuta raketer mot Israel och på annat sätt angripa regionens enda demokratiska land.

En mörk dag

En mörk dag då regeringen har förenat vårt land med de mörka krafterna i världen.