Dagens Seglora verkar ha en märklig relation till Islam. Ibland undrar jag om skribenterna är mer muslimer än kristna. Inget kritiskt får yppas om Islam eller muslimer.

Mattias Irving hade ett inlägg på ledarbloggen där han bl.a. skriver följande:

“Så här ser idéutarmning ut i en trosrörelse: En stark ledare ger besked om hur saker förhåller sig och vad alla ska tro på. Istället för trygghet i ett fast ledarskap ger sådana uttalanden upphov till en osäkerhet som fortplantar sig genom leden i organisationen. Är det okej att inte hålla med en ärkebiskop som är tydlig och hårdför med just sin egen tolkning av till exempel jungfrufödseln?”

I en kommentar frågade jag då om han anser att Islam är en idémässigt utarmad trosrörelse eftersom i alla fall inte jag hört en ledande muslim tveka i vad Koranen lär ut. Ingen öppning för alternativa tolkningar där inte. Kommentaren blev förstås inte godkänd och publicerad.