Alla företag har ett ansvar gentemot sina ägare, medarbetare och kunder att betala så lite skatt som möjligt (som lagen tillåter). Allt annat skulle vara ett hån mot ägarna som ofta tagit stora risker och jobbat hårt i många år … mot medarbetarna som ser till att företaget fungerar dagligen (som som med högre skatter skulle vara färre och ofta få lägre lön) … och kunderna som med högre skatt skulle få betala högre priser.