dagens seglora

Hatsajten Dagens Seglora

Dagens Seglora har en tagline som säger “Kärlek & Kritik”. “Hat och kritik” hade varit närmare sanningen för det är en ren hatsajt som utan sakargument attackerar de man inte tycker om – abortmotståndare och klassikt troende i allmänhet, Marcus Birro och Livets Ord i synnerhet.

Nu taren av skribenterna, Mattias Irving äntligen bladet från munnen och erkänner vad det egentligen handlar om. “Därför hatar vi Birro” heter hans senaste alter på hatsajten.

Enhet – inte splittring!

“Låt oss enas” skriver Marcus Birro i sitt senaste blogginlägg. Det kan nog de flesta kristna skriva under på. Ändå finns det vissa högljudda grupper som verkar göra allt för att så ännu mer split i Krist Kropp. Proffstyckarna på Dagens Seglora tillhör den senare gruppen. De stödjer och hyllar muslimer medan de kritiserar och smutskastar kristna som inte är lika liberala som de själva. “Kristna fundamentalister” kallas vi – vi katoliker, livetsordare, högkyrkliga, frikyrkliga … ja till och med Elisabeth Sandlund på tidningen Dagen är “fundamentalist” i “Segloras” ögon.

Dagens Seglora och Islam

Dagens Seglora verkar ha en märklig relation till Islam. Ibland undrar jag om skribenterna är mer muslimer än kristna. Inget kritiskt får yppas om Islam eller muslimer.

Mattias Irving hade ett inlägg på ledarbloggen där han bl.a. skriver följande:

“Så här ser idéutarmning ut i en trosrörelse: En stark ledare ger besked om hur saker förhåller sig och vad alla ska tro på. Istället för trygghet i ett fast ledarskap ger sådana uttalanden upphov till en osäkerhet som fortplantar sig genom leden i organisationen. Är det okej att inte hålla med en ärkebiskop som är tydlig och hårdför med just sin egen tolkning av till exempel jungfrufödseln?”

I en kommentar frågade jag då om han anser att Islam är en idémässigt utarmad trosrörelse eftersom i alla fall inte jag hört en ledande muslim tveka i vad Koranen lär ut. Ingen öppning för alternativa tolkningar där inte. Kommentaren blev förstås inte godkänd och publicerad.

Dagens Seglora – skapad för att splittra?

Skribenterna på Dagens Seglora kallar sig kristna, men deras agenda är en helt annan än att sprida den kristna tron och kristna värderingar. Ibland undrar jag om Seglora skapats för att så ännu mer splittring i Kristi Kropp. Sidan fylls med artiklar och krönikor där kristna som inte är lika “progressiva” som de själva är (vi som inte stödjer liberalteologin och relativismen) kritiseras. Man spyr sin galla över “konservativa” inom Svenska Kyrkan Katolska kyrkan och Livets Ord. Marcus Birro verkar vara deras favorithatobjekt nummer 1.

Dagens Seglora värnar dialog och samhörighet med Islam och muslimer mer än kristen enhet.

Patrik Öbrink