bibeln

3 Argument för Jesu Uppståndelse

I senaste numret av Hemmets Vän (2 april) finns en intressant intervju med Stefan Gustavsson, som bl.a. är direktor för CredoAkademien. Han betonar vikten av att vi kristna vet varför vi tror på Jesu uppståndelse. Han anför tre argument.

Själva grunden är det faktum att vi historiskt kan veta att Jesus blev dömd, avrättad och lagd i en grav. Utifrån det kan vi bygga vårt antagande på tre argument, som hör ihop och måste användas tillsammans:

1) Graven var tom och kroppen har aldrig återfunnits. Det bevisar inte att Jesus uppstått utan får oss att fråga: Vad hände med kroppen?

2) Från söndag morgon och flera dagar framåt var det många som mötte Jesus uppstånden – och det på ett konkret och övertygande sätt. Inte som en syn, vision eller dröm utan på ett verkligt, konkret sinnligt sätt. De ser, hör, tar på och äter med den uppståndne Jesus.

3) De som mötte Jesus på det här sättet blev helt förändrade. De gav sitt liv för sin tro på att Jesus verkligen var uppstånden.

Stefan Gustavsson tycker att det finns ett intellektuellt underskott bland kristna och att den här frågan behöver diskuteras mer intellektuellt. Det håller jag med om. Just den intellektuella dimensionen är den av de saker som tilltalar mig i den katolska kyrkan, inte minst inom jesuitorden.

“Äktenskapets syfte att gestalta evangeliet”

Världen Idag publicerade i fredags en intressant artikel om äktenskap av pastor Timothy Keller. Det med anledning av att vi firar Äktenskapets Dag på söndag.

Keller menar att “äktenskapets syfte är att gestalta evangeliet”. Det har han förstås helt rätt i. Detta har förfelats i alla tider, men mer nu än någonsin. Dagens äktenskap, i alla fall i Västvärlden, bygger i stor utsträckning på konsumentrelationer. Det innebär, enligt Keller att äktenskap ingås på följande sätt:

“Jag kommer att vara den äkta hälft jag bör vara, så länge som du är den äkta hälft du bör vara. Jag ska tillgodose dina behov så länge du tillgodoser mina, och om du slutar tillgodose mina behov, så ska jag inte tillgodose dina.”

Raka motsatsen till dessa “konsumentäktenskap” är det Keller kallar förbundsrelationerKeller skriver:

“En förbundsrelation är en relation där själva förbindelsen är viktigare än de personliga behoven. (—) Språket i en förbundsrelation är däremot: ‘Jag ska tillgodose dina behov även om du inte tillgodoser mina.’ Det är vad en förbundsrelation handlar om – jag ska vara den äkta hälft jag bör vara, även om du inte blir den äkta hälft du borde vara. Det är inte romantiskt – det är ett förbund. Det är att åta sig något.”

Äktenskap handlar om åtagande och överlämnande, inte om trygghet eller självförverkligande. Det senare ger upphov till problem och i förlängningen ofta skilsmässa och smärtsam separation. Keller skriver:

“Det är inte romantisk fulländning, att mina behov måste tillgodoses. Det är inte en affärsuppgörelse, att jag ska få en bättre ställning i livet. Om du gifter dig av något av de skälen, och det gör folk hela tiden, så är det bäddat för bekymmer. I stället är äktenskapets syfte att upprepa i någon annans liv vad Jesus Kristus har gjort och fortfarande gör i ditt eget liv.”

By |February 15th, 2014|bibeln, Övrigt|0 Comments|

Sabbaten är en lag!

Jag hävdar bestämt att sabbaten, i likhet med tiondet, är en naturlag. den är obligatorisk, oavsett vad du tycker. Oavsett om du är kristen, jude eller ateist. Det vill säga: Du kommer att ta ut dina sabbatsdagar förr eller senare, på ett eller annat sätt. Om inte en gång i veckan, varje söndag, så kanske i sjuhussängen efter en hjärtinfarkt eller kollaps.

Gör som Tomas Sjödin – helga vilodagen. Stäng av datorn, stäng av mobilen, undvik att spendera pengar. Det gör jag.

sabbat_patrik_öbrink

Carl-Henric Jaktlund tar upp sabbaten i en ledare i Dagen: En dag i veckan för att rädda ett liv

Per Beskow gör en insiktsfull kommentar om Antje Jackeléns uttalanden

Vill tipsa om Per Beskows kommentar i Signum angående Antje Jackeléns svar i utfrågningen av kandidaterna till ny ärkebiskop.

Mer klarhet om Jesus önskas