Debatten om assisterat självmord, det som lite avdramatiserat kallas “dödshjälp”, blossar upp då och då. Nu har frågan blivit “het” i Frankrike igen. Dagen rapporterar att “Romantiskt självmord väcker dödshjälpsdebatt“.

Det är två aspekter av denna debatt som jag vill ta upp. Den första är min egen åsikt i frågan. Jag ser självmord som en synd och kan inte se ett assisterat självmord som något positivt.

Den andra aspekten av den här frågan är förespråkarna. Varför är de inte fler? Varför är det så få i Sverige som vill införa rätten till assisterat självmord. Som jag ser det är det en logisk följd av att vara för abort.

Låt oss titta på abortförespråkarnas argument:

De säger att kvinnan har rätt till sin egen kropp. Det innebär att alla människor har rätt till sin kropp. Eftersom kvinnan har rätt att döda ett barn i sin kropp så är det konstigt att vi alla inte har rätt att få hjälp att döda oss själva.

De säger också att abort behövs för att många barn är oönskade, att sociala och ekonomiska förhållanden gör att alla inte kan ta hand om sina barn. Men tänk om ett önskat barn plötsligt blir oönskat. Ska föräldrarna då inte ha rätt att döda det? Föräldrarnas ekonomiska situation kanske förändras. De blir arbetslösa. De har inte längre råd att ge barnet ett bra liv. varför inte ge dem rätten att döda det?

Så frågan är: varför är det inte fler abortliberaler som tar konsekvenserna av sin åsikt och aktivt propagerar för rätten till assisterat självmord?

(Självklart är jag glad att så få är för assisterat självmord och mitt resonemang blir stöd för att säga nej till abort).