abort

Thomas Idergard om att vara jesuit, om abort m.m.

Bra och intressant intervju med Thomas Idergard S.J.

“Har vi rätt att döda det mest oskyddade som den mänskliga tillvaron känner – det ofödda barnet?”

“Jag tycker att det är ganska framåtsträvande att säga, att det mest skyddslösa, det mest svaga som vår tillvaro känner, det måste vi värna.”

Abort är inte vård

Det skär i hjärtat när jag här abortivrare tala om vård när de försvarar sina åsikter om fosterfördrivning och rätten till vård när de motsätter sig samvetsfrihet. Abort är inte vård. Graviditet är ingen sjukdom. Ett barn är ingen tumör. Det borde också abortförespråkarna förstå.

Insändare i Upsala Nya Tidning.

By |November 14th, 2014|abort|0 Comments|

Alla barn har rätt att leva – förbjud abort!

Alla åtta riksdagspartier har en fruktansvärd människosyn. Inget av dess partier står upp för det okränkbara människovärdet, inte ens KD eller SD. De tycker att det är helt okej att närmare 40 000 människoliv skövlas genom abort i vårt land varje år. KD, som när partiet hette KDS ville förbjuda abort, har kapitulerat helt och övergett den traditionella kristna människosynen. SD vill förvisso sänka gränsen till 12 veckor, men eftersom de flesta aborter redan begås före det så kommer många barn aldrig få leva även om SD får något inflytande över politiken.

I riksdagsvalet finns det bara ett parti som står upp för de ofödda barnens rätt till och vill förbjuda abort – Kristna Värdepartiet. Om du vill sätta stopp släckandet av människoliv ska du rösta på oss.

Publicerad i Länstidningen Östersund: Värna de ofödda och Arbetarbladet: Vi vill förbjuda abort och Dalarnas Tidningar: En fruktansvärd människosyn

Abort handlar inte om kvinnans rätt till sin kropp

Anna Norling, ledarskribent på Arbetarbladet, skriver om abort – fosterfördrivning – i en artikel: Tafsa inte på aborträtten. Jag har skrivit ett svar. Vi får se om det blir publicerat i tidningen. Här är det:

”Tafsa inte på aborträtten”, skriver ledarskribenten Anna Norling i AB 25/6. Hon anför abortivrarnas standardargument att kvinnan har rätt till sin egen kropp. Det håller inte. Först och främst för att ingen kvinna någonsin har begått en abort för att hon hävdar rätten till sin egen kropp. Det är alltid något annat skäl som ligger bakom – ytterst att barnet skulle göra föräldrarnas liv så mycket krångligare.

Men det finns även andra problem med Norlings argument för rätten till fosterfördrivning. Kvinnan ska tydligen bara ha rätt till sin egen kropp när hon är gravid och bara till vecka 18, eventuellt vecka 22. Annars ska den rätten begränsas. Hon ska t.ex. inte ha rätt att sälja sin egen kropp för sex, inte ha rätt att skada sin kropp med droger och inte ha rätt att avsluta sitt liv genom läkarassisterat självmord. Eller förespråkar Norling detta? Nej, jag tror inte det. Liksom andra abortförespråkare är hon egentligen också emot rätten till fri abort. Det är bara tidpunkten för när gränsen ska dras som skiljer oss åt.

Norling bortser också från att det finns två andra individer inblandade – mannen och barnet – som helt berövas sina rättigheter.

Hon tar även upp abortivrarnas andra favoritargument: att aborterna inte försvinner om de görs olagliga. Det argumentet är bara krystat. Med ett sådant resonemang är all lagstiftning överflödig. Varför ska droger vara illegala, de säljs och brukas ändå? Varför ska våldtäkt vara förbjudet, de utförs ändå? Varför ska stöld vara olagligt, folk stjäl ändå?

Till sist har det smugit sig in en felaktighet i Norlings ledarartikel. Hon verkar inte riktigt ha läst på sin historia. Det var inte i första hand kvinnorörelsen som drev på vid tillkomsten av aborträtten. Istället var det den hedonistiska rörelsen som drev frågan hårdast. Det handlade om att människor skulle slippa ta ansvar för sina handlingar och slippa konsekvenserna av ”fri sex”. Socialdemokratiska Kvinnoförbundet var t.ex. tvärtom emot den nya abortlagen när den kom. Man var rädda att aborträtten skulle användas som ett påtryckarmedel av männen. Vi ska komma ihåg att det var en mansdominerad riksdag som röstade igenom abortlagen.

De senaste 40 åren har 1.5 miljon människor dödats i Sverige genom fosterfördrivning. Varje år kränks nästan 40 000 barns rätt till liv. Det handlar om människor av kött och blod, precis som du och jag. Precis som Anna Norling. Vi i Kristna Värdepartiet tycker att de här barnen har lika stor rätt att leva som alla andra. De har också ett människovärde. Därför vill vi totalförbjuda abort (fosterfördrivning). Inte från vecka 22, inte från vecka 18, inte från vecka 12. Utan från den sekund då det nya livet skapas, vid befruktningen.

Patrik Öbrink

Kandidat till Riksdagen för Kristna Värdepartiet

Lagstiftning fungerar i andra länder – men inte i Sverige?

Socialminister Göran Hägglund sade i en debatt med Julia Kronlid (SD) att han inte vill lagstifta om rätten till samvetsfrihet inom vården. Det rapporterar Dagen.

Jag har landat i att en lagstiftning är otymplig och klumpig, säger KD-ledaren. 

Det är märkligt att en samvetsklausul fungerar i så många andra länder men inte kan fungera i Sverige. Är det så annorlunda här?

Därför måste alla kristna vara abortmotståndare

För mig är det en gåta att inte alla kristna säger nej till abort. Vi behöver inte leta Bibelställen för att komma till en sådan ståndpunkt. Det räcker att ställa frågan:

“Vad hade hänt om Jungfru Maria, Jesu moder, gjort abort. Hur hade det blivit om Maria dödad Jesus innan han föddes?”

Då skulle vi leva i ett ännu större mörker än vi gör idag.

By |April 22nd, 2014|abort|0 Comments|

Sjuksköterskor visar upp vidrig människosyn

Två sjuksköterskor, Helena Bergman och Linn Kruse Hagelberg har skrivit en debattartikel om abort och samvetsfrihet i Dagens Arena: Nej till abort inget för vårdpersonal. I den ger de uttryck för en människosyn som jag hoppades in fanns inom vården.

De verkar ta mycket lätt på det här med abort, som vore det något helt naturligt och självklart. Som att ta ett blodprov. De skriver:

“Valet mellan en kvinnas rätt till sin egen kropp och hennes ofödda fosters möjlighet att fortsätta utvecklas är inte svårt för oss. Vi väljer alltid kvinnan.”

“Vi gör det eftersom vi värnar om hennes hälsa och fria val. Vi gör det eftersom varje gång vi hjälper en kvinna att genomföra en abort räddar vi i förlängningen ett liv – hennes liv.”

Att värna om kvinnans “fria val” att döda ett barn i sin mage innebär samtidigt att de inte värnar det ofödda barnets rätt till liv. Det väljs bort. Det har inget fritt val. Det har kvinnan. Därför är det viktigare att värna det ofödda barnet.

Debattörerna avslutar med att konstatera att det är “ett privlegium” för vårdpersonal att genomföra aborter. Och jag som trodde att folk börjar jobba inom vården för att RÄDDA LIV, inte släcka liv …

By |February 12th, 2014|abort|0 Comments|

Läsvärt av Ulf Ekman

Pastor Ulf Ekman tar i sin senaste ledare i Världen Idag upp synen på ofödda barn. Han anser att det är en skandal att de ofödda inte ses som människor:

De ses som själlösa ting, anonyma cellklumpar. Barn ses också som stora hinder för vår modernt exklusiva livsstil. De hindrar oss att leva som vi vill. De kostar pengar. De sänker vår levnadsstandard, vilket vi absolut inte vill. De hindrar oss från att köpa vad vi vill och resa vart vi vill, när vi vill och göra vad vi vill. Barn är alltså ett stort hinder och en utmaning mot hela det kärlekslösa, ego-fixerade konsumtions- och njutningssamhället. 

Jag har ofta och i olika sammanhang tagit upp hur egoismen får styra när det gäller abort. I alla andra sammanhang är egoism något fult – förutom när det gäller just dödandet av ofödda barn. När det gäller värnandet om “kvinnans rätt till sin egen kropp” så är det helt okej att vara självisk. Märkligt.

By |January 24th, 2014|abort|0 Comments|

Kristna värdepartiet – kommer det att spela någon roll i valet?

Det har startats ett nytt parti, Kristna Värdepartiet, som bl.a. står upp för de oföddas rätt till liv och kärnfamiljens roll i samhället. Jag är väl målgrupp för det här partiet – kristen, värdekonservativ, besviken på KD … Kommer jag att rösta på dem? Kanske, kanske inte … Jag har inte bestämt mig om jag ska rösta (det är krångligt om man bor utomlands) och i så fall hur.

De kristna dagstidningarna Världen Idag och Dagen rapporterar om detta och det spekuleras i om det nya partiet kommer göra så att KD åker ur riksdagen. Jag tror inte det. Jag tror att KD kommer att klara fyraprocentsspärren med marginal. Däremot kan partiets blotta existens få KD-ledningen att vässa sin kristna profil. Och det vore ju bra … Jag tror att det är vad partistiftarna är ute efter egentligen. I det håller jag med statsvetaren Magnus Hagevi när han säger att KVP är “ett utpressarparti”.

Elisabeth Sandlund kommenterar partiet i sin ledare i Dagen: Kalabalik målet för nyaste partiet.

Jag välkomnar det nya partiet. Det fyller ett tomrum i svensk politik och skapar förhoppningsvis en debatt om kristna värden i allmänhet och abortfrågan i synnerhet inom KD. I det stora hela tror jag dock inte de kommer få någon större betydelse.

Patrik Öbrink

Motvind för abortivrarna

Just går det inte bra för abortliberalerna i Europa. I Spanien kommer det bli mycket svårare att få genomföra abort och i Norge skärps lagstiftningen. Det är goda nyheter för oss kristna som värnar de oföddas rätt till sitt liv.

Patrik Öbrink

By |January 3rd, 2014|abort|0 Comments|