Engelsmännens främsta kulturella (och, skulle man kunna säga, moraliska) bidrag till världen är sedvänjan att bjuda “laget runt” på puben. Det gör det möjligt för personer med lite egna pengar att vara generös utan att det riskerar att ruinera vederbörande. Det möjliggör för var och en att urskilja sig från andra och visa sin individualitet i valet av dryck och det ökar tillgivenheten bland de som dricker genom att ge var och en av dem karaktären av en varm och gästfri vän. Detta gör det till och med möjligt för den mållöse och den förtrampade att få ett tack – uppskattningen och ära från omgivningen. Man skulle kunna säga att det handlar om “social integration”. Etablissemanget gör nu allt för att den här sedvänjan ska dö ut.