Så som världen ser ut idag behöver vi katoliker prata mer om Djävulen och demoner och hur de påverkar oss. Och vi behöver prata mer om exorcism.

Idag publicerades ett intressant reportage om exorcister i DI Weekend. Kristina Kappelin har besökt den årliga kursen om exorcism vid Regina Apostolorum i Rom och pratat med präster och andra deltagare.

“Kyrkan har för få exorcister. Detta är ett reellt problem! Vårt samhälle resonerar som Djävulen, inte som Gud. Sätt ett barn framför tv:n sex sju timmar om dagen och ni har skapat en perfekt liten djävulsdyrkare”, säger biskop Luigi Negri. Och jag inget annat än att hålla med.

Alla deltagare som intervjuas – förutom möjligen de fnittrande, brittiska, anglikanska prästerna – är överens om ett ökat behov av exorcister. Biskop Helmut Moll i Köln berättar att han varje vecka får höra om minst två personer som är besatta av Djävulen – fler kvinnor än män, fler ungdomar än vuxna.

En anledning är det ökade intresset för New Age – spådomar, healing, yoga och annat.

2015-07-17 10.58.40