Monthly Archives: July 2015

En hiss till Jesus!

Therese av Jesusbarnet beskriver så tydligt och enkelt, det jag själv känner:

“Ni vet, moder, att jag alltid har önskat bli helig, men när jag jämfört mig med helgonen har jag alltid konstaterat att det är samma skillnad mellan dem och mig som mellan ett skyhögt berg och ett sandkorn som man trampar under fötterna. Men jag förlorade inte modet utan tänkte: Gud skulle aldrig inge oss önskningar som inte kan förverkligas, och då kan jag trots min ringhet eftersträva helighet. Att göra mig större är omöjligt, jag måste finna mig i att vara sådan jag är med alla mina brister. Men jag skall söka ut ett sätt att komma till himlen på en liten rak, kort väg, en alldeles ny liten väg. 

Vi lever i ett uppfinningarnas tidevarv. Nu behöver man inte längre gå uppför trappor, hos de rika har de ersatts med en hiss. Jag skulle också vilja finna en hiss, som bar mig upp till Jesus, ty jag är för liten för att gå uppför fullkomlighetens branta trappa. Därför sökte jag i de heliga skrifterna efter anvisningar om den önskade hissen och fann dessa ord av den eviga Visheten: ‘Den som är HELT LITEN må komma hit.’ Då kom jag, ty jag anade att jag funnit vad jag sökte, men jag ville också veta, min Gud, vad du skulle göra för de helt små som följde din kallelse, och fortsatte mitt sökande och se här vad jag fann: ‘Såsom en moder tröstar sitt barn så skall jag trösta eder; jag skall bära eder på armen och gunga eder på mitt knä!’ Å, aldrig har innerligare eller skönare ord fångat min själ: hissen, som skall bära mig upp till himlen, är dina armar, Jesus! Fördenskull behöver jag inte bli större, tvärtom måste jag ständigt förbli liten, ja, bli allt mindre.” 

(Ur Självbiografiska skrifter, Karmeliterna 1994)

Är det inte UNDERBART att det finns en HISS till Jesus?

Vi behöver prata mer om Djävulen, demoner och exorcism

Så som världen ser ut idag behöver vi katoliker prata mer om Djävulen och demoner och hur de påverkar oss. Och vi behöver prata mer om exorcism.

Idag publicerades ett intressant reportage om exorcister i DI Weekend. Kristina Kappelin har besökt den årliga kursen om exorcism vid Regina Apostolorum i Rom och pratat med präster och andra deltagare.

“Kyrkan har för få exorcister. Detta är ett reellt problem! Vårt samhälle resonerar som Djävulen, inte som Gud. Sätt ett barn framför tv:n sex sju timmar om dagen och ni har skapat en perfekt liten djävulsdyrkare”, säger biskop Luigi Negri. Och jag inget annat än att hålla med.

Alla deltagare som intervjuas – förutom möjligen de fnittrande, brittiska, anglikanska prästerna – är överens om ett ökat behov av exorcister. Biskop Helmut Moll i Köln berättar att han varje vecka får höra om minst två personer som är besatta av Djävulen – fler kvinnor än män, fler ungdomar än vuxna.

En anledning är det ökade intresset för New Age – spådomar, healing, yoga och annat.

2015-07-17 10.58.40

Thomas Idergard om att vara jesuit, om abort m.m.

Bra och intressant intervju med Thomas Idergard S.J.

“Har vi rätt att döda det mest oskyddade som den mänskliga tillvaron känner – det ofödda barnet?”

“Jag tycker att det är ganska framåtsträvande att säga, att det mest skyddslösa, det mest svaga som vår tillvaro känner, det måste vi värna.”