Monthly Archives: August 2014

Alla barn har rätt att leva – förbjud abort!

Alla åtta riksdagspartier har en fruktansvärd människosyn. Inget av dess partier står upp för det okränkbara människovärdet, inte ens KD eller SD. De tycker att det är helt okej att närmare 40 000 människoliv skövlas genom abort i vårt land varje år. KD, som när partiet hette KDS ville förbjuda abort, har kapitulerat helt och övergett den traditionella kristna människosynen. SD vill förvisso sänka gränsen till 12 veckor, men eftersom de flesta aborter redan begås före det så kommer många barn aldrig få leva även om SD får något inflytande över politiken.

I riksdagsvalet finns det bara ett parti som står upp för de ofödda barnens rätt till och vill förbjuda abort – Kristna Värdepartiet. Om du vill sätta stopp släckandet av människoliv ska du rösta på oss.

Publicerad i Länstidningen Östersund: Värna de ofödda och Arbetarbladet: Vi vill förbjuda abort och Dalarnas Tidningar: En fruktansvärd människosyn

Kristna Värdepartiet: Kunskap, trygghet och disciplin i skolan!

Kunskap, trygghet och disciplin i skolan!

Nu är det dags för skolstart. Tusentas små pojkar och flickor med nyinköpta ryggsäckar knallar i dagarna iväg mot sitt livs första skoldag. Hur kommer de tio åren som ligger framför dem att te sig för dem? Kommer de att motsvara de förväntningar som förhoppningsvis finns i deras hjärtan?

Vi känner alla till att prognosen i många fall inte är särskilt god. Den svenska skolan befinner sig i kunskapsmässig och moralisk kris. Utvecklingen har sin grund i att felaktiga romantiserande idéer om människan, om hennes uppfostran, undervisning och lärande, har slagit rot och brett ut sig i den akademiska och politiska världen. Vi vill att sunt förnuft ska återvända till svensk skoldebatt.

Kunskap

Den svenska skolan behöver mer lärarledd undervisning, färre grupparbeten, mindre egen ”forskning”.
Inlärning kräver självbehärskning, ansträngning, repetition. Det finns inga genvägar, och vi gör barnen en björntjänst om vi låter dem tro det.
En socialistisk idé som i mycket format skolan är att alla elever har rätt att lyckas. Detta ställer helt orimliga krav på lärarna och ingjuter orealistiska förväntningar hos eleverna. Lärarna ska alltmer tjäna som tjänstefolk åt eleverna och vända ut och in på sig själva för att pressa omotiverade elever – eller elever som helt enkelt saknar relevanta baskunskaper – genom systemet. Det finns ingen rättighet att lyckas. Däremot ska alla ha möjligheten.

Trygghet och disciplin

Den svenska skolan lider av allvarliga disciplinproblem. Med förskönande omskrivningar försöker ansvariga dölja problematiken och så rullar det hela vidare. Men det är befängt att tro att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i en miljö där mobiler ringer, klasskompisar tjattrar och folk springer ut och in i klassrummet. Det är orättfärdigt att placera barn i en arbetsmiljö som vuxna aldrig skulle acceptera.

Elevernas trygghet hör också intimt samman med disciplinfrågan. I en stökig skolmiljö där läraren varken har överblick eller auktoritet lämnas fältet fritt för trakasserier barnen emellan. Mobbarens beteende ska inte ursäktas och bortförklaras, utan möta vuxenauktoritet som sätter fasta och bestämda gränser. Annars lär sig eleverna att det är den starkes rätt som gäller och de svagare fostras till hopplöshet.

Vi vill att lärarna ska återfå sin auktoritet – den auktoritet som alla goda lärare i alla tider använt för att hjälpa och stötta sina elever. Det ska vara fullkomligt klart för alla parter vad som gäller. Det är inte ett pedagogiskt misslyckande att som lärare tvingas ta till olika sanktioner – det kan tvärtom vara en pedagogisk skyldighet. Och då skall inte lärarna vara rädda för att bli anmälda för att ha ”kränkt” de saboterande eleverna.

Med kunskap, trygghet och disciplin som ledstjärnor kan vi få den skola som både barn, föräldrar och lärare längtar efter. Då kommer dagens 6-årsklassare att gå ut nian som trygga och glada ungdomar, kunskapsmässigt och socialt rustade för livet utanför skolans väggar.

Lars Borgström, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet, skolpolitiksansvarig

André Juthe, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet

Annette Westöö, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet

Vi måste återgå till den gamla äktenskapsbalken – innan det är för sent!

När äktenskapsbalken gjordes könsneutral och öppnade för homoäktenskap var vi många som varnade om att det bara var första steget. För om en av begränsningarna – att äktenskap bara kan ingås mellan en kvinna och en man – kunde tas bort, så är steget inte långt till att ta bort andra begränsningar. Varför är det t.ex. inte tillåtet att ingå äktenskap med fler än en person?

Det finns starka politiska krafter som vill skrota äktenskapet och ge lagskydd för alla typer av samlevnadsformer. Det här är en mycket farlig utveckling, i synnerhet för våra barn, som en majoritet av riksdagsledamöterna satte igång 2009. Det enda sättet att stoppa detta förfall är att återgå till den gamla lagen som begränsar äktenskapet till ett förbund mellan en man och en kvinna.

Att ingå äktenskap är ingen mänsklig rättighet. Det handlar inte om människors lika värde. Alla har samma värde, oavsett om man är gift eller inte. Äktenskapsbalkens syfte är att skapa en trygghet och stabilitet för barnen i relation till sina föräldrar.

Vi i Kristna Värdepartiet står upp för det traditionella äktenskapet och kärnfamiljen, som är allra bäst för både barn och föräldrar. Därför vill vi riva upp den nya äktenskapsbalken och återgå till den gamla lagstiftningen. Vi vill också avskaffa alla särlagstiftningar såsom samboskap och partnerskap. Alla som inte är gifta kan istället ingå civilrättsliga avtal.

Publicerad i Dagbladet: Vi måste återgå till den gamla äktenskapsbalken

Gefle Dagblad: Återgå till den gamla äktenskapsbalken

Kristna Värdepartiet – valfilm

Makten till föräldrarna

Det är föräldrarna – inte klåfingriga politiker – som ska bestämma hur barnledigheten ska tas ut. Därför ska alla former av kvotering, så kallade ”pappamånader” avskaffas.

Publicerad i Gefle Dagblad, Hela Hälsingland, Länstidningen Östersund, Dalarnas Tidningar

Låt föräldrarna själva bestämma!

Folkpartiet kallar sig liberalt men levererar förslag som omyndigförklarar kvinnor och män. Senaste förslaget är att öka förmynderiet i föräldraförsäkringen med ytterligare en så kallad pappamånad. Jan Björklund och hans partikamrater tycker att de själva – inte föräldrarna – ska bestämma hur tiden hemma med barnen ska fördelas. Hur liberalt är det?

Enligt Björklund missgynnas kvinnor av föräldraförsäkringen. De kan inte göra karriär, påstår han. Men varför inte då dela häften var till mamman och pappan? Varför bara tre pappamånader och resten fritt? Ytterligare en månad kommer inte lösa det problem som Björklund hävdar finns.

Vi i Kristna Värdepartiet tycker att föräldrarna själva är bäst lämpade att bestämma hur de ska ta ut sin föräldraledighet – inte Jan Björlund, Gudrun Schyman eller någon annan politiker. Mammor och pappor vet bäst vad som passar just deras livssituation och deras barn. Därför vill vi avskaffa all kvotering i föräldraförsäkringen.

Jan Björklunds förslag bör inte bara oroa eventuella liberala väljare i Folkpartiet. Det bör också allvarligt oroa de KD-väljare som värnar om barnen och familjen. Orkar Göran Hägglund stå emot FP:s krav i en eventuell regeringsförhandling, eller viker han sig som ha gjort de senaste åtta åren? Som KD-väljare skulle jag ta det säkra före det osäkra och rösta på Kristna Värdepartiet i stället.

Publicerad i Dala-Demokraten: Låt föräldrarna själva bestämma