Monthly Archives: May 2014

“Agendan är att krossa kärnfamiljen”

Fick en debattartikel publicerad i Gefle Dagblad: Agendan är att krossa kärnfamiljen

Kärnväljarna straffade nya Moderaterna – fattar partiledningen?

Moderaterna fick bara 13,7 procent i EU-valte och blev därmed mindre än Miljöpartiet. Nu är förstås EU-valet inte detsamma som riksdagsvalet – där kommer M förstås att bli större än MP – men det är naturligtvis viktigt att M-ledningen tolkar resultatet rätt. Jag tror att partiets kärnväljare passade på att straffa partiet genom att stanna hemma eller rösta på något annat parti (kanske C eller KD som gick framåt). Straffa för att partiet tappat bort ideologin, gått för långt åt vänster och fokuserat på makten. Väljarna vill ha de gamla moderaterna, inte de nya moderaterna.

Frågan är om M-ledningen förstår orsaken eller om man kommer att skylla ifrån sig. Jag hoppas att det blir ett bryskt uppvaknande. En “reality check” som det heter. Nu fick inte KD det, kanske skulle de också behövt en?

Insändare: “Barn är ingen rättighet”

Hade med en insändare i Hudiksvall Tidning i dag: “Barn är ingen rättighet”.

Assisterad befruktning för singlar – bara fel

Sveriges Television rapporterar att justitieminister Beatrice Ask (M) tagit emot en utredning som föreslår att ensamstående kvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning på samma sätt som gifta och sammanboende har idag.  Jag anser att det är fel. Det här förslaget, som tyvärr har stort stöd i riksdagen, förvrider perspektivet – från barnets bästa till vuxnas “rättigheter”. Numera verkar alla ha “rätt” till barn. Men i själva verket finns bara en rättighet – barnens rätt till föräldrar.

Det finns en agenda bakom detta – att steg för steg montera ner och krossa kärnfamiljen. Jag menar inte att alla politiker har detta i åtanke när de förespråkar den här typen av förslag (många, inte minst politiker till höger, hävdar motsatsen), men det är konsekvensen. Antagligen förstår de inte bättre.

Samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll. Och inget av de etablerade partierna står emot, inte ens KD som påstår sig stå för kristna värderingar och värna om barnen och familjen. Vi i Kristna Värdepartiet har ett barnperspektiv. Vi värnar om de ofödda barnens rätt att leva. Vi värnar om barns rätt till en mamma och en pappa. Om du också tycker det ska du rösta på oss i valet.

Kyrkan ska inte missbruka Herrens tecken – Regnbågen

Läser i Kyrkans Tidning att det har firats “regnbågsmässa” i Kinna Kyrka, som tillhör Svenska Kyrkan. Enligt tidningen är “Regnbågsmässa är en nattvardsgudstjänst för öppenhet som särskilt välkomnar hbtq-personer och alla som sympatiserar med hbtq-samhället.” Det finns, som jag ser det, minst två problem med detta.

För det första. Mässan är särskilt välkomnande för hbtq-personer och är därför till sin natur exkluderande för en annan grupp människor – alla troende som ser homosexualitet och andra sexuella avarter för vad det är, en svår synd i enlighet med Herrens Ord. Istället för att uppmuntra till ett syndfullt leverne borde kyrkan hjälpa hbtq-personerna att bli fri från sina köttsliga lustar – genom att svälta demonen medels avhållsamhet, bön och fasta och – i värsta fall – driva ut den med exorcism.

Svenska Kyrkan har öppnat “dammluckorna”. Vad kommer härnäst? En mässa för otrohet, en annan svår synd?

För det andra. Regnbågen är Guds tecken som han gav till Noa efter att Syndafloden var över. Regnbågen är ett urgammalt tecken på förbundet mellan Gud, Noa och allt levande på Jorden. Den är det synbara tecknet på Herrens löfte om att aldrig mer utplåna hela mänskligheten. Hbtq-rörelsen har gjort regnbågen till sin symbol och det bör inte en kyrka som kallar sig kristen legitimera såsom Svenska Kyrkan gör.

MP – rikemanspartiet

Miljöpartiet vill införa en särskild flygskatt efter valet, om de får något att säga till om. För miljöns skull, som de säger. Men kommer flygskatten att leda till bättre miljö? Jag är tveksam.

Enligt uppgift skulle flygskatten vara cirka 110 kr på resor inom Europa och cirka 270 kr på resor i resten av världen. Det är inte tillräckligt mycket för att minska resandet så att flygbolagen drar ner på antalet flygningar. Det som kommer att ske är förstås att staten tjänar mer pengar. Men det får också andra effekter.

För mig spelar några hundringar till ingen roll. Jag kommer att flyga lika mycket och ofta ändå. De som påverkas är de som har lite pengar att röra sig med. Studenter … Familjer, ofta med ensamstående föräldrar, som inte längre har råd att en enda gång resa utomlands med sina barn (vars kompisar kanske gör det flera gånger om året) … Flygskatten kommer att ha negativa fördelningspolitiska konsekvenser. Flygresor blir återigen lyx för de välbeställda.

En annan aspekt är att dyrare flygresor kan göra svenskarna mer trångsynta. Hur tänker jag då? Jo, det är ju så att besök i andra länder vidgar våra perspektiv … får oss att förstå andra kulturer … att bli toleranta mot andra människor. Om vi inte längre har råd att resa till andra länder så minskar våra möjligheter till att berika våra liv på det sättet. Är det positivt? Ja, enligt Miljöpartiet i alla fall.

Den katolska socialläran och miljön

Som kristna måste vi värna om miljön, om Skapelsen. Det är en självklarhet. Det är något som företrädare för Katolska kyrkan framhållit länge. En intressant artikel om detta, av Andreas Carlgren, finns i senaste numret av Katolskt Magasin (/5/2014).

Carlgren påpekar att skador som vi människor åsamkar jorden bryter mot förbundet mellan Gud, människan och skapelsen. Han hänvisar till den judiske filosofen hans Jonas som menade att vi i alla lägen måste handla på ett sätt så att mänskligt liv kan fortsätta på jorden. Carlgren kopplar det till den kristna paradregeln: behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är en intressant koppling.

Kopplingen till den katolska socialläran handlar ytterst om konsumtion och dess effekt på m miljön. Påven Paulus VI skrev t.ex. att “ingen får samla på sig ett överflöd av saker för eget bruk, när andra saknar livets nödtorft.” Carlgren citerar också den helige Ambrosius, som menade att “Du ger ingen gåva till den fattige när du tar från ditt överflöd, du ger bara tillbaka det som är hans. Ty du har lagt beslag på vad som var avsett att brukas av alla. Jorden tillhör alla, inte de rika.”

Carlgren avslutar sin artikeln med följande resonemang:

Att ha mer av det man behöver och mindre av det man inte behöver. Då kan man ha mer, fastän man har mindre. Man strävar efter att minska den egna kontrollen och istället leva i överlåtelse till Gud

 

Hedonism som ideologi

Om det är något som präglar dagens samhälle som är det hedonismen, fokus på njutning. Pastor Stefan Swärd skriver i en tankeväckande ledare i Världen Idag (Präster ersätts av RFSL-informatörer) om hur en organisation som säger sig värna om hbtq-personers rättigheter gjort hedonismen till sin ideologi. Det är farligt att bjuda in RFSL i kyrkan och låta detta högljudda särintresse sätta den politiska dagordningen. Hedonismen går stick i stäv med kristendomen och kyrkans lära.

Det var ingen slump att Gud ödelade Sodom och Gomorra. Njutningslystnad är inte gott i Herrens ögon. Hedonismen hade inte bara slagit rot i dessa två städer, den hade helt tagit över. Vi ser samma tendenser i Sverige idag. Och till och med Svenska kyrkan låter hedonismen ta över. Det är en farlig utveckling.