Monthly Archives: April 2014

Lagstiftning fungerar i andra länder – men inte i Sverige?

Socialminister Göran Hägglund sade i en debatt med Julia Kronlid (SD) att han inte vill lagstifta om rätten till samvetsfrihet inom vården. Det rapporterar Dagen.

Jag har landat i att en lagstiftning är otymplig och klumpig, säger KD-ledaren. 

Det är märkligt att en samvetsklausul fungerar i så många andra länder men inte kan fungera i Sverige. Är det så annorlunda här?

Därför måste alla kristna vara abortmotståndare

För mig är det en gåta att inte alla kristna säger nej till abort. Vi behöver inte leta Bibelställen för att komma till en sådan ståndpunkt. Det räcker att ställa frågan:

“Vad hade hänt om Jungfru Maria, Jesu moder, gjort abort. Hur hade det blivit om Maria dödad Jesus innan han föddes?”

Då skulle vi leva i ett ännu större mörker än vi gör idag.

By |April 22nd, 2014|abort|0 Comments|

Den katolska socialläran och välfärden

Bengt Almstedt gör i senaste numret av Signum en intressant genomgång och analys av den katolska socialläran i förhållande till välfärdsstaten. Han gör iakttagelser och drar slutsatser som ligger i linje med hur jag ser på det. Till exempel:

“Vi konstaterade att staten har ett generellt ansvar för gemenskapen och för människors välfärd. Vi såg också att detta ansvar inte med nödvändighet innebär att staten skall vara utövare av välfärden. Snarare tvärtom skall staten inte ingripa i uppgifter som enskilda och icke-statliga mänskliga gemenskaper kan utföra själva.”

Som jag ser det är det direkt skadligt att det offentliga lägger sig i detta. Almstedt påpekar samma sak:

“Konsekvensen av sådan ingripanden är nämligen att staten därigenom fråntar människan hennes möjlighet att i frihet och konkret handling älska sin nästa och genom omsorg om de fattiga handla solidariskt. Detta är att förgripa sig på människans möjlighet att kleva i enlighet med sin värdighet och kallelse. 

Almstedt fortsätter:

“… det är statens ansvar att möjliggöra och uppmuntra enskilda individer och de mindre gemenskaperna, civilsamhällets aktörer, att ta ansvar för välfärden, att hjälpa de fattiga. Staten måste värna människans ansvarstagande för andra.”