Monthly Archives: February 2014

“Andlig triangulering”

“Andlig triangulering”. Det kallar Siewert Öholm de i första hand österländska inslagen som Svenska Kyrkan tagit in på senare år. Det rör sig främst om yoga. Så här beskriver Öholm ett kyrkobesök i en krönika i Världen idag:

“Det var lunchtid, och klockorna ringde, som till gudstjänst, från en av de stora stockholmskyrkorna. Jag lockades in i kyrkan i tron att här firas kanske mässa. Jag trodde att klockorna, lite andligt uttryckt, inbjöd till ” ett Jesusmöte”. Jag var övertygad om att klockorna ringde för att människor skulle erbjudas en stund av stillhet och eftertanke mitt på dagen eller under lunchpausen. Jag gick in i kyrkan med en slags helig förväntan.

Kyrkorummet var stort. I några kyrkbänkar längst fram stod en ganska stor grupp, mest kvinnor, gungande och med armarna uppsträckta som till lovsång. Men instinktivt var det något som inte stämde i det jag såg. Jag hann bara ett par steg in, så kom en vaktmästare och ville ha 20 kronor av mig. Jag blev minst sagt förvånad. Min utgångspunkt var ju att få ta del av det som är mest gratis av allt, Kristi nåd och försoning. Men så var det inte. Inte den dagen och inte då, för ett par år sedan, i den kyrkan.

Jag ville inte betala, men min invändning gav vaktmästaren ett slags mod att börja tala. Kanske kände han igen mig, kanske var det bara en ventil som måste utlösa ett övertryck, men innan jag hunnit ställa en enda fråga säger han nästan viskande men ändå tydligt: “Kan du inte prata med någon av prästerna. Här har dom slutat att tala om Jesus. Nu är det qigong och yoga och sånt där som gäller”. Det fanns en äkta förtvivlan i vaktmästarens röst. Ingen skvallerton, ingen illojalitet eller konspiration, bara sorg. “Dom har slutat tala om Jesus”. Jag kände att jag delade vaktmästarens sorg när jag lämnade kyrkan. Erbjudandet som klockorna, de mäktig kyrkvalven och korset där framme vid altaret hade lockat med, var helt enkelt falskt.”

Det här är skrämmande (om än inte förvånande. Precis som Öholm skriver så handlar det ytterst om dåligt självförtroende. Av rädsla att inte behaga alla och locka nya människor så ger kyrkan upp det egna och tar in främmande element. Tack och lov har yoga inte kommit in i Katolska kyrkan.

Läs hela krönikan här: Siewert Öholm: Yoga stjäl kristet självförtroende

 

Redo för valet!

Nu är Kristna Värdepartiet redo för valet.

450 år sedan Michelangelo dog

Idag är det exakt 450 år sedan konstgeniet Michelangelo gick ur tiden 89 år gammal. Han är en av de största någonsin inom konst, både målning och skulptur.

Tidskriften Signum tecknar ett kortfattat portätt med anledning av årsdagen: Michelangelo: Renässansgeni med mejsel och pensel

By |February 18th, 2014|konst|0 Comments|

Bön till Sankt Sigfrid

Idag firar vi S:t Sigfrid, en av de första missionärerna i Sverige. Jag ber till honom för att fler ska bli kristna i Sverige:

“Helige Sigfrid, be för att tusentals kommer till tro och blir frälsta i Sverige. Be för att den kristna tron åter igen slår rot och växer sig stark i vårt land. Be för att vår katolska kyrka ska bli stor igen. Amen.”

Sankt_Sigrfrid_Patrik_Öbrink

Läs mer om helige Sigfrid här. 

By |February 15th, 2014|bön, helgon|0 Comments|

“Äktenskapets syfte att gestalta evangeliet”

Världen Idag publicerade i fredags en intressant artikel om äktenskap av pastor Timothy Keller. Det med anledning av att vi firar Äktenskapets Dag på söndag.

Keller menar att “äktenskapets syfte är att gestalta evangeliet”. Det har han förstås helt rätt i. Detta har förfelats i alla tider, men mer nu än någonsin. Dagens äktenskap, i alla fall i Västvärlden, bygger i stor utsträckning på konsumentrelationer. Det innebär, enligt Keller att äktenskap ingås på följande sätt:

“Jag kommer att vara den äkta hälft jag bör vara, så länge som du är den äkta hälft du bör vara. Jag ska tillgodose dina behov så länge du tillgodoser mina, och om du slutar tillgodose mina behov, så ska jag inte tillgodose dina.”

Raka motsatsen till dessa “konsumentäktenskap” är det Keller kallar förbundsrelationerKeller skriver:

“En förbundsrelation är en relation där själva förbindelsen är viktigare än de personliga behoven. (—) Språket i en förbundsrelation är däremot: ‘Jag ska tillgodose dina behov även om du inte tillgodoser mina.’ Det är vad en förbundsrelation handlar om – jag ska vara den äkta hälft jag bör vara, även om du inte blir den äkta hälft du borde vara. Det är inte romantiskt – det är ett förbund. Det är att åta sig något.”

Äktenskap handlar om åtagande och överlämnande, inte om trygghet eller självförverkligande. Det senare ger upphov till problem och i förlängningen ofta skilsmässa och smärtsam separation. Keller skriver:

“Det är inte romantisk fulländning, att mina behov måste tillgodoses. Det är inte en affärsuppgörelse, att jag ska få en bättre ställning i livet. Om du gifter dig av något av de skälen, och det gör folk hela tiden, så är det bäddat för bekymmer. I stället är äktenskapets syfte att upprepa i någon annans liv vad Jesus Kristus har gjort och fortfarande gör i ditt eget liv.”

By |February 15th, 2014|bibeln, Övrigt|0 Comments|

Målets har nåtts – med råge!

Det har förekommit skadeglada kommentarer kring Kristna Värdepartiets svårigheter att samla in 1500 namnunderskrifter till valet i höst, bl.a. i Dagen och Inblick. I grunden handlar det väl kanske om rädsla över KD:s överlevnad. Nu har KVP i alla fall fått in de namn som behövs för registrering – och det med råge. Hittills har 1700 namnunderskrifter kommit in.

Det här rapporteras i bl.a. Dagen och Världen Idag.

Samtidigt växer partiet sakta men säkert. 4-5 nya medlemmar ansluter sig varje dag och totalt är vi nu cirka 170 medlemmar. Och arbetet med ett fullständigt partiprogram pågår redan.

Så skriver Kristna Värdepartiet i ett pressmeddelande:

Till valet i höst har Sverige nu fått en nytt parti att ordentligt räkna med – Kristna Värdepartiet, som står upp för människovärdet och att det gäller från befruktningen.

Efter bara drygt en månads insamling av stödnamn för registrering vid Valmyndigheten nåddes målet med råge redan tisdag eftermiddag 11 februari. Då hade det kommit in ca 1600 namn – det krävs 1500. Nu är antalet över 1700.

– Listor med namn fortsätter att komma in. Det har varit fantastiskt att vara med om engagemanget runt om i landet, säjer partiets ordförande Per Kronlid, Järfälla.

– Vi har stått på offentliga platser, vid någon tunnelbaneuppgång och utanför några kyrkor, men flest namn har kommit in genom engagerade personers egna vänner. En av de ivrigaste värvarna av namn är en tjej i Göteborg.

Nu kör partiet på för fullt med att utveckla sitt partiprogram. Partiet bildades så sent som 4 januari runt hjärtefrågan oföddas människovärde och därmed mot aborter, och det lägger fokus på barn och familj. Bit för bit ska partiprogrammet utvecklas under våren. En partikongress är planerad till senvåren när medlemskåren har blivit mer omfattande. I snitt ansluter sig 4-5 nya medlemmar per dag och partiet är nu uppe i 170 medlemmar. Det är 400 medlemmar i Facebook-gruppen.

Listorna med namn har lämnats in till notarius publicus för intyg om antalet stödnamn. Därmed blir inte namnen offentliga vid registreringen hos Valmyndigheten.

Registrering av ett parti vid Valmyndigheten innebär skydd för partinamnet och flera andra fördelar.

Utrensning eller personlig vendetta?

Världen Idag rapporterar: Gomér petad från KD-lista – igen

Utrensningen inom Kristdemokraterna fortsätter alltså. Eller handlar det om en personlig vendetta? Den här gången har Gunilla Gomér blivit bortkuppad frpn listan till kommunfullmäktige i Alingsås. “Hjärnan” bakom kuppen är samme Urban Eklund som i egenskap av nomineringskommittén tog bort Gomér från KD:s riksdagslista. Anledningen den gången var att Gomér, som är ordförande i Ja till Livet, inte håller med KD i alla frågor (i synnerhet då abortfrågan). Den här gången sägs orsaken till petningen bero på att Gomér skrämmer bort andra väljare än kärnväljarna. Frågan är vilka dessa väljare det är? KD är ett så litet parti att det bara har kärnväljare och stödröstare.

Det verkar som att KD bara (paradoxalt nog) kan räddas genom att åka ur riksdagen.

Gunilla Gomér är för övrigt välkommen till Kristna Värdepartiet om hon vill ha en ny politisk plattform.

Sjuksköterskor visar upp vidrig människosyn

Två sjuksköterskor, Helena Bergman och Linn Kruse Hagelberg har skrivit en debattartikel om abort och samvetsfrihet i Dagens Arena: Nej till abort inget för vårdpersonal. I den ger de uttryck för en människosyn som jag hoppades in fanns inom vården.

De verkar ta mycket lätt på det här med abort, som vore det något helt naturligt och självklart. Som att ta ett blodprov. De skriver:

“Valet mellan en kvinnas rätt till sin egen kropp och hennes ofödda fosters möjlighet att fortsätta utvecklas är inte svårt för oss. Vi väljer alltid kvinnan.”

“Vi gör det eftersom vi värnar om hennes hälsa och fria val. Vi gör det eftersom varje gång vi hjälper en kvinna att genomföra en abort räddar vi i förlängningen ett liv – hennes liv.”

Att värna om kvinnans “fria val” att döda ett barn i sin mage innebär samtidigt att de inte värnar det ofödda barnets rätt till liv. Det väljs bort. Det har inget fritt val. Det har kvinnan. Därför är det viktigare att värna det ofödda barnet.

Debattörerna avslutar med att konstatera att det är “ett privlegium” för vårdpersonal att genomföra aborter. Och jag som trodde att folk börjar jobba inom vården för att RÄDDA LIV, inte släcka liv …

By |February 12th, 2014|abort|0 Comments|

Varför rösta på Kristna Värdepartiet?

Sara Fredestad, som driver bokförlaget Catholica har skrivit en läsvärd debattartikel i Världen Idag: Därför röstar jag på Kristna Värdepartiet (ej online).

Fredestad spekulerar om hur KD-ledningen med Göran Hägglund i spetsen resonerat kring oss värdekonservativa väljare, att de ställt sig frågan “Till vem skulle de gå?”.

Fredestad svarar:

“För egen del säger jag nu: ‘Till Kristna Värdepartiet*. Detta trots att jag normalt inte skulle rösta på ett enfrågeparti, och detta trots att KV inte har en chans att komma in i riksdagen. Detta för att det ska stå klart för Göran Hägglund när KD åker ur riksdagen VARFÖR detta händer. Inte för att stödrösterna varit för f, inte för att man misslyckats tvätta bort den kristdemokratiska profilen, utan för att KD slutat vara relevanta för sina kärnväljare. Antalet röster på KV ska tala sitt tydliga språk: så här många röster har ni gått miste om för att ni svikit era ideal.”

Jag håller inte med om att KVP är ett enfrågeparti. Även om abortfrågan är den mest framträdande så har partiet ett brett program som vilar på kristen värdegrund. Dessutom pågår just nu arbete att ta fram program för de olika politiska områdena. Jag tror faktiskt heller inte att KD åker ur riksdagen i årets val. Men i övrigt håller jag med i hennes analys.

Patrik Öbrink

 

 

 

LO vill ha jobb- och företagarfientlig politik efter valet

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson lyfter i en debattartikel i Dagens Industri fram organisationens viktigaste frågor inför valet i höst. Han påstår att han vill ha full sysselsättning, men lyckas inte presentera ett enda förslag som skulle göra det lättare eller billigare för företagen att anställa. Istället handlar det om krav på statliga investeringar i infrastruktur, bostäder och skola, höjd A-kassa och sjukersättning och rätt till heltid. Det handlar också om förbud mot vinster inom skola och vård. Det gamla vanliga med andra ord.

Det som behövs är bättre förutsättningar för företag, företagande och företagare. Det åstadkommer man inte genom större statliga utgifter och fler regleringar.

By |February 6th, 2014|politik|0 Comments|