Det är alltid riskabelt att förlita sig alltför mycket på vetenskap. Många kramar krampaktig fast vid en vetenskaplig teori  – i synnerhet ateister och evolutionister — för att hävda sin ståndpunkt. Vi kristna behöver inte göra det. Vi har vår tro.

Risken med att förlita sig på vetenskap och grunda sin världs bild på den fick vi ett bevis på nyligen. Forskare har hittat en 1,8 miljoner år gammal skalle som kan bevisa att människans förfäder var av en och samma ras. Det kastar omkull alla gamla teorier om flera olika raser. Och vi kristna (ja, de flesta av oss, om Antje Jackélen tror på Skepelseberättelsen vet jag inte) har fått vår föreställning bevisad – igen!

Dagen skriver om detta: Banbrytande fynd kan skriva om historien om människans ursprung