Monthly Archives: October 2013

Inför fritidspeng

Dagen rapporterar om en rapport från LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, att idrottsrörelsen får fyra gånger mer i ekonomiskt stöd än andra ungdomsorganisationer, som kyrkan och scouterna. Idrottsföreningar får i snitt 7000 kr per barn/ungdom mot 2000 kr för andra typer av verksamhet. Det handlar inte bara om direkt ekonomiskt stöd utan även subventioner vid användandet av anläggningar och skattelättnader.

Det här är en konsekvens av den sport- och idrottsfixering som finns i Sverige. Idrott betraktas som en mycket bra aktivitet. Visserligen med rätta, men i jämförelse med annan typ av verksamhet, t.ex. scouterna, är den inte bättre.

 

Dessutom finns en tendens att gynna vissa idrotter – i synnerhet fotboll och ishockey (troligen för att det är lagidrotter och att dessa sporter tros ge bra reklam för en kommun, ett värde som jag anser är mycket tveksamt) – framför andra, t.ex. ridsport och konståkning.

En lösning kan vara att införa en nationell fritidspeng för barn och ungdomar. Då är det barnen och ungdomarna själva som styr var pengarna går.

By |October 31st, 2013|politik|0 Comments|

Vad kännetecknar ett helgon?

Det besvara Anders Piltz i sin krönika i Dagen: Guds rike är en upp- och nedvänd värld

“Ett helgon är ingen dyster fakir utan en person som utstrålar Kristi glädje i den helige Ande.”, skriver Piltz. Det handlar om en person som “levt sitt kristna liv utan krångel, med lätthet och inre glädje.” Och som gjort det även under mycket svåra yttre omständigheter och umbäranden.

Helgon ska vara våra förebilder, personer som vi kan göra till våra egna föredömen i att leva som kristna i vardagen. Det är inte lätt, men alla helgon visar att det är fullt möjligt.

Piltz skriver: “Utmaningen är att bevara sin skuldlöshet, att aldrig medvetet bryta mot något av Guds bud, att bära lidanden och prövningar i tålamod, kärlek och bevarat hopp, oförvillat av känslolivets nycker.”

På fredag firar vi Allhelgonadagen. Då tycker jag att vi ska tänka på alla de människor som tagit sitt kors och följt Jesus Kristus och göra dem till våra egna föredömen i vardagen.

By |October 30th, 2013|livsstil|0 Comments|

Socialdemokraterna och religionsfriheten

För ungefär 50 år sedan sade en socialdemokratisk riksdagsman detta i en debatt om att tillåta kloster i Sverige:

“Att vi i vårt land har öppnat möjligheterna för olika religiösa samfund att bedriva sin verksamhet får inte tas som intäkt för att vi tänker ge tillstånd till inrättandet av andliga koncentrationsläger på svensk mark.” 

Det går inte att komma ifrån att socialdemokraterna har varit en av de drivande krafterna i sekulariseringen av Sverige. Resultatet ser vi runt omkring oss idag.

By |October 30th, 2013|politik|0 Comments|

Dags för mobilfasta?

En undersökning visar att en av tre föräldrar till barn upp till 17 år i Stockholm säger att deras barn klagat på föräldrarnas användning av mobiltelefoner. Dagis i Stockholm larmar också om att ständigt koll på mobilen stör samspelet med barnen. Dagispersonalen har märkt hur föräldrar använder mobilen när de hämtar sina barn och även när de är där och ska leka.

Det här visar att mobilen förlorat sin roll som ett viktigt redskap och istället tagit kontrollen över människors liv. Många har blivit mobilslavar. Det är tragiskt.

Elisabeths Sandlund konstaterar i en ledare i Dagen att “precis som när det handlar om alkoholmissbruk kan det bli barnen som drabbas hårdast när föräldrarna inte kan släppa manicken som ger kontinuerlig tillgång till inhämtning och utbyte av information och, inte minst, underhållning.”

För det handlar sällan om något viktigt. Det handlar om att kolla de senaste uppdateringarna på Facebook eller spela ett spel istället för att umgås med människor av kött och blod.

Vi lever i en förströelsekultur där människor har mindre koncentrationsförmåga än ett knott.

Lösningen? Mobilfasta. Regelbunden fasta ökar vår förmåga till självbehärskning. Genom att avstå från något under en tid bevisar vi för oss själva att det går alldeles utan det som vi upplever som oumbärligt. Det må vara godis, TV eller – smartphones. Och efter fastan konsumerar vi mindre av det.

Jag har en strikt elektronikfasta på söndagar – ingen mobil, ingen Ipad, ingen dator, ingen TV.

Två boktips som berör det här ämnet:

Det händer när du vilar av Tomas Sjödin

Guldet blev till sand av Per Ewert

Patrik Öbrink

By |October 30th, 2013|teknik|0 Comments|

Alliansprofil eller ideologi?

Fyra kristdemokrater skriver i en viktig och intressant debattartikel i Dagen idag – Vi vill se ett förnyat KD” – om vikten av att lyfta fram den värdegrund som partiet redan står på. Precis som partiledningen konstaterar så ser debattörerna att det finns en stor potential inom väljarkåren. Jag gör samma analys. Genom att betona det partiet verkligen står för och utforma ett praktiskt politiskt program utifrån den kan KD locka 10-15% av väljarna – och ta väljare både från vänster och höger.

Ett första steg kan vara att tona ner plånboksfrågorna, som alla andra partier pratar om, och istället lyfta fram andra frågor. Det finns ett sug efter det bland svenska väljare.

De fyra kristdemokraterna lyfter fram sju punkter.

1. Varje människa har ett okränkbart värde

2. Kristdemokratin står på kristen och demokratisk grund

3. Med frihet följer personligt ansvar

4. Beroendet av andra människor

5. Människokärlek och solidaritet

6. Beslut på lägsta och bästa nivå

7. Förvaltarskap

Jag tycker de här punkterna på ett bra sätt sammanfattar vad kristdemokraten går ut på och vad KD bör lyfta fram i sitt politiska arbete.

Patrik Öbrink

Mer andlighet i TV – JA TACK!

Det är inte mycket andlighet i TV. Visst, de TV-sända gudstjänsterna och helgsmålsbönen finns kvar, men i övrigt är det tunnsått. Därför ber vi för att Marcus Birros idé om en pratshow om tro och religion blir verklighet.

Marcus Birro vill starta andligt program i TV

By |October 28th, 2013|media|0 Comments|

KD – Ett delat parti

Kristdemokraterna är i djup kris och frågan är om inte det är bäst att partiet åker ur riksdagen i nästa val. Då kanske partiledningenm vaknar och inser att man måste göra något – i först hand stå upp för det man tror på.

Det blir inte bättre av att partiet är delat, precis som det var inför partiledarvalet häromåret då Göran Hägglund ställdes mot Mats Odell. Den här gången handlar det återigen för och emot Lennart Sacrédeus. 29 av de 65 ombuden (45%) på stämman röstade för att Sacrédeus, som kom sexa i medlemsomröstningen inför EU-parlamentsvalet, skulle stå på listan. Men en majoritet tyckte inte det.

Man kan tro att det handlar och för och emot EU, men så enkelt är det inte. Det här handlar om värdekonservativa mot socialliberaler. Eftersom inte partiledningen med Göran Hägglund och David Lega i spetsen inte kan göra något åt Anneli Enochson (som med personröster knep den riksdagsplats som Lega siktade på), Roland Utbult (petade Magnus Jacobsson) , Tuve Skånberg (petade Mikael Anefur) m.fl. så ger man sig på Sacrédeus.

Jag tycker att det är skamligt. Och Hägglund & C:o kan få betala ett högt pris för det i riksdagsvalet nästa år. Det är kanske lika bra det.

Läs t.ex. i Världen Idag – Adaktusson i topp – Sacrédeus petad – och i Dagen – Lennart Sacrédeus nära komma in på KD:s lista till EU-valet. 

Patrik Öbrink

Wejryd – politiker eller biskop?

Ärkebiskop Anders Wejryd tar bladet från munnen“, skriver Dagens Seglora. Om jungfrufödseln? Om evangelisering? Om förföljda kristna runt om i världen? Nej, om samernas rättigheter vid etablering av gruvor. Det må vara en viktig och angelägen fråga för många, men nog vore det bra om Wejryd var mer biskop och mindre politiker ibland.

jag vet var Anders Wejryd tycker i en rad olika politiska frågor, men jag vet inte var han står teologiskt. Kanske lika bra det, med tanke på vad hans efterträdare tycker i dessa frågor, men nog ska ärkebiskopen vara herde för de kristna i första hand.

patrik_öbrink

“Vi kristna måste börja våga vara kristna igen”

Så skriver Marcus Birro i sitt senaste blogginlägg på Världen Idag. han har förstås rätt. Vi måste våga stå upp för det vi tror på – även det övernaturliga: Jungfrufödseln … de mirakler som Jesus utförde … Uppståndelsen … Utan det här faller allting. Då är det meningslöst att vara kristen. Då är det meningslöst att offra en timme varje söndag i kyrkan.Då är det meningslöst att läsa Bibeln.

Vi måste våga stå för att Jesus är den enda vägen. Inte Muhammed, inte Buddha, inte mindfulness eller yoga.

Vi måste våga prata om omvändelse, synd och förlåtelse. Och vi måste våga erkänna att det inte är gratis att vara kristen. Att ha en kristen tro har ett pris. Den kristne måste offra något. Men belöningen är stor. Den måste vi också våga prata om.

Patrik Öbrink

Välkommet klargörande

Nyvalde ärkebiskopen Antje Jackelén klargör i Svenska Dagbladet sin syn på Jungfrufödseln. Nu hävdar hon att hon inte förnekar den. Det är ett positivt och välkommet klargörande. Frågan är varför hon inte klargjorde det redan vid hearingen inför ärkebiskopsvalet? Och fortfarande finns det oklarheter i vad Jackelén står teologiskt.

Jesustron ska inte reduceras till biologi